Følgende oppgaver er gjennomført:


Oppgaver for høsten 2011:

 • Piloter
 • Håndboker:
  • Teknologi og produksjonslinje: Undersøke metodikk, utstyr, programvare, produksjons- og distribusjonsformater, framvisningsutstyr etc for videoproduksjon og sette opp en plan for produksjon og distribusjon. Viktig å holde fokus på at det skal være snarfilm.
  • Videoer i læringsaktiviteter: Typer videoer i hvilken pedagogisk sammenheng, størrelse, kvalitet, innhold etc. Lage en håndbok der ikke bare teknologi er viktig, men det at vi bevisst skal bruke videoene i en sammenheng.
 • Sosiale medier: Bruk av sosiale medier for markedsføring av prosjektet, for deling og for samarbeid med interesserte enkeltpersoner og institusjoner.
 • Distribusjon: Plan for hvordan videoer brukt i pilotene skal distribueres, f.eks egen medietjener ved institusjonen eller Youtube
 • Diskusjonsdokument rundt dette med rettigheter/opphavsrett: Videoene våre skal distribueres med rettigheter av typen Creative Commons. Hvordan gjør vi det, hva gjelder etc. Hvem eier filmene? Hva med aktørene på filmene (lærere, studenter, andre), hvilke rettigheter gjelder for dem? Kan de stoppe bruken av en film?
 • Avtaleutkast rettet mot lærere og studenter om bruken av videoer som disse har laget eller inngår i.
 • Forskning, formidling, seminarer etc