Oversikten nedenfor viser arbeidsoppgavene vi holder på med våren 2012. En del av oppgavene er godt i gang. Andre er helt i oppstarten.

OBS! Arbeidet med tingene nedenfor skal foregå på denne wikien. På Hellmøtet 8.mars luftet jeg noen tanker om å bruke Google docs. Det har jeg nå gått bort fra etter innspil jeg fikk på dette møtet. Struktur og oppsett for dette lages her på wikien etter påske.

Snarfilmhåndboka
Dette arbeidet utføres av HiNT og er allerede godt i gang. De som jobber med dette på HiNT er Line, Hugo og Robin. Nåværende versjon av håndboka finner du i lenken nedenfor
 • Ansvarlige: HiNT ved Line, Hugo og Robin
 • Status: Arbeidet er godt i gang (pr slutten av mars)
 • Lenke til Snarfilmhåndboka
 • Frist: første versjon 15. juni 2012

Nettsted for snarfilm
Her snakker vi om et nettsted som skal leve etter at selve prosjektperioden er over. Ambisjonen er at dette skal bli det naturlige nettstedet for lærere å oppsøke dersom de ønsker å vite mer om bruk av film i læringsaktiviteter. Nettstedet skal ikke ha lagring av filmer, men derimot peke på filmer som er lagret andre steder (f.eks på Youtube, Vimeo eller på institusjonenes egne filmservere). Inspirasjonen for nettsted som dette er hentet fra såkalt Communities of Practice-nettesteder (CoP) der ulike fagpersoner møtes til diskusjoner og erfaringsutvekslinger i diskusjonsforum, blogger, twitter, fildeling, grupper etc.
Via dette nettstedet vil vi også dele filmer som vi laget i prosjektet og som vi kommer til å lage. Andre medleommer av CoP-en tillattes selvsagt også å dele sine filmer.
En god del av de tingene vi har utviklet på denne wikiene overføres til dette nettstedet. Denne wikien vi nå arbeider i er verktøy for gjennomføring av prosjektet. Det legges ned når prosjektet er slutt og snarfilm lever videre på snarfilm.no.
 • Ansvarlige: HiST ved Svend Andreas og Atle
 • Verktøy: Google sites
 • Status: Har planlagt nettstedets funksjonalitet og undersøkt ulike plattformer. Se detaljer her: LevendeNettsted
 • Webadresse: snarfilm.no er bestilt
 • Frist: første versjon 15. juni 2012

Rapportering fra piloter
Alle lærere som har hatt piloter må rapportere om hva som er gjort, hvilke filmer som er produsert, hvorfor de aktuelle filmene ble laget, hvilken sammenheng/kontekst filmene inngikk i (jfr fasene fra håndboka), dine vurderinger om hvor vellykket bruken av filmen var, resultat fra spørreundersøkelse mot studentene etc.
Rapporteringen gjelder også i de tilfellene det er brukt studentlagede filmer.
 • Ansvarlige: Alle som har piloter (se nedenfor hvem det er)
 • Status: Pilotene er pr mars 2012 i sluttfasen. Det som gjenstår er rapportering, evaluering, ..
 • Følgende piloter skal rapporteres:
  • ....OBS: Etter påske må vi bli enige om en felles mal for pilotrapporteringen
  • HiNT: IKT for lærere (Line og Hugo)
  • HiNT: Kreativ leik i barnehagen (Line og Robin)
  • BI: Bedriften (Tor)
  • BI: Sosiale medier (Magnus)
  • HiST: Matematikkfag (Anette)
  • HiST: IT-fag (Svend Andreas)
  • HiST: IT-fag (Atle)
  • HiST: IT-fag (Geir)
 • Frist: 15. juni 2012

Gode eksempler ("best practice")
Ut fra piloterfaringene våre skal vi lage noen gode eksempler som vi kan vise fram til andre. Dette blir et viktig resultat som vi kan formidle fra prosjektet vårt.
 • Ansvarlige: Noen folk fra pilotene. Avhenger litt av hvor vi finner de gode eksemplene
 • Frist: 15 oktober 2012
 • Status: Ikke ignagsatt pr slutten av mars 2012.

Avtaler, opphavsrett etc
Det vi snakker om her er diskusjon og problematisering rundt dette med bruken av filmer, opphavsrett etc. Institusjonens avtaler med lærerne om bruk av filmer, fri bruk eller begrensning, hvilke rettigheter har institusjonen og hvilke har skaperen av filmen. Hva med filmer der studenter er med, hvilke rettigheter har studenten, hvilke avtaler må vi gjøre med studentene etc? Hva med studentlagede filmer, trenger vi avtaler her? Hva med filmer av og med studenter som legges åpent ut på nettsteder som Youtube. Kan disse brukes av i fagene i all ettertid. Hva sier Creative Commons og Youtube´s egne regler om dette.
Kanskje lærerne faktisk vil synes det er meget greit med en slags struktur og orden på disse tingene. Hva sies det i NUV´s nettsted "del rett".
Hva når studentene gjør egne opptak i klasserom/auditorium av f.eks lærers forelesning? Dette er aktualisert gjennom Tors forelesning før jul.
Kanskje en kort ringerunde til flere institusjoner for å høre om problemstillingene er aktuelle, eventuelt om vi kan få del i avtaler/regler som finnes.
 • Ansvarlige:
  • BI: Lars og Vegard ansvarlig fra produkt og framdrift
  • Bent og Tor (BI) som innspillere og sparringpartnere
 • Frist: første versjon til 15. juni 2012
 • Status: pr slutten av mars er noe gjort, bl.a regler/kontrakter fra BI er sett på

Opplæringsvideoer (tutorials)
Her snakker vi om små videoer for å formidle selve snarfilmkonseptet

Hva lærte jeg av prosjektet?
Hver pilotbruker deler sine erfaringer på en 2-3 minutters video

Workshop på hver institusjon
Hver institusjon må i løpet av året arrangere minst en workshop om snarfilmkonseptet.
 • Varighet: halv eller hel dag
 • Ansvarlige:

Nasjonal workshop om snarfilm-konseptet
Dette må vi kunne få til i tilknytting til en konferanse, f.eks. NFF-konferansen 2012 eller annen konferanse/seminar.