Oversikt over arbeid som igangsettes våren 2011


Selve arbeidet finner du dokumentert her:
  1. Research på dagens bruk av videoer
  2. Pedagogisk teori og praksis for videobruk
  3. Forskning, formidling, seminarer etc
  4. Planlegging av piloter
  5. Strategi for bruk av sosiale medier (SAH)