Tid: 6. juni 2012, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Følgende har sagt de kan delta: Hugo, Atle, Svend Andreas, Line, Robin, Bent (i streik?), Lars, Anette, Geir

Referat på: ref-2012-06-06 (og på etherpad: http://etherpad.hist.no/snarfilm-2012-06-06)

Saker:
1) Pilotene: Kort status fra aktuelle piloter. Hva er gjort og videre arbeid
 • Rapportering fra pilotene
 • Spørreundersøkelser til studentene, resultater
 • Spørreundersøkelser/intervjuer mot lærere
2) Arbeid med avtaler, rettigheter, opphavsrett. Status for arbeidet (Lars og Bent)
3) Levende nettsted for snarfilm (Svend Andreas, Atle)
 • Dette nettstedet formidler resultatene fra prosjektene
 • ... og det skal leve videre etter oss og brukes i nye prosjekter.
4) Håndboka (Line)
5) Bloggen vår må reaktiveres
6) Formidling
 • Webinarer høsten 2012
 • Artikler, konferanser
 • Lokale seminarer ved institusjonene
7) Status ellers
 • Norgesuniversitet-konferansen i Tromsø 17-18. sept
 • Økonomi, overføring av midler 2012
 • Annet?