Velkommen til møte primært om pilotene
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Tid: Torsdag 8. mars 2011, kl 1000-1600
Til stede: Line, Hugo, Anette, Atle, Svend Andreas, Geir, Bent
Meldt fravær: Tor, Robin, Magnus

Forberedelser til møtet:
  • Lage et oppsett over egne filmer slik som vist under "Piloter-2012v"
  • Tenke gjennom hvilke læringsaktioviteter filmene brukes i, hvorfor, hva man oppnår etc
  • Evaluering av pilot. Hva skal du gjøre? Spørsmålene dine?

Referatet lager vi på: http://etherpad.hist.no/snarfilm-2012-03-08


Møteplan:
1000-1020: Kort intro om pilotene, hva står det i søknaden etc (geir)
1020-1130: Presentasjon av piloter. Oversikt over filmer som er produsert til nå, klassifisering av disse i henhold til Lines kategorier (alle, dvs Line/Hugo, Magnus, Atle, Anette, Svend Andreas, Geir)
1130-1200: Egenevaluering av pilotene. Har vi nådd de målene vi satte oss? Hva kan vi gjøre i den tida som er igjen av pilotperiioden?
1200-1300: Lunsj
1300-1330: Hvordan presenterer vi filmene på wikien når vi er ferdig, og da tenker jeg mest på beskrivelse av pedagogisk kontekst
1330-1415: Evaluering av pilotene. Egen spørreundersøkelse til studentene om bruk av studentgenererte videoer.
1415-1445: Kaffepause
1445-1515: Status og videre arbeid med håndboka
1515-1600: Hvordan ligger vi an totalt sett med arbeidet vi har satt oss? Oversikt og restart av arbeidet. Mitt forslag er å jobbe i Google docs med disse tingene, dvs utredninger rundt dette med avtaler lærere og studenter, opphavsrettslige utfordringer, studentproduserte videoer m.m (geir)