Tid: 26. januar 2012, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Følgende har sagt de kan delta: Vegard, Atle, Line, Hugo, Robin, Svend Andreas, Bent, Geir, Magnus
Frafall: Anette, Calle, Tor

Referat på: 2012-01-26-kl-1300-1400-Skypemote-referat

Saker:
0) Referat forrige møte
1) Hovedtema for dagens møte: Snarfilmer og bevisste pedagogiske valg i pilotene våren 2012:
2) Andre saker:
  • Workshop på Nettverksuniversitet-konferansen i Grimstad, 17-18.april 2012
  • Flipped classroom.
  • Kort status håndboka
  • Bloggen
  • Workshop på Hell
3) Eventuelt