Tid: 8. desember 2011, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Følgende har sagt de kan delta: Line, Hugo, Robin, Lars, Vegard, Tor, Magnus, Calle, Geir, Anette
Frafall: Svend Andreas, Atle

Referat fra møtet: 2011-12-08-kl-1300-1400-Skypemote-referat

Saker:
1) Pilotene våren 2012
2) Opphavsrett, rett til å bruke, personvern etc: Hva gjør vi videre med grunnlag i notat fra Lars, kommentarer fra Bent og den aktuelle saken med Tor.
3) Håndboka
4) Evalueringene: Status høst 2011 og planleggingen for våren 2012
5) Eventuelt: Bloggen vår