Tid: 9. november 2011, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Følgende har sagt de kan delta:Svend Andreas, Line, Lars, Vegard, Tor, Calle, Atle, Magnus, Hugo, Geir, Robin, Anette
Følgende kan ikke delta: Bent

Referat på

Saker
  1. Spørreundersøkelser til lærere og studenter (Geir) Se http://etherpad.hist.no/snarfilm-quest01 og kom med innspill
  2. Dokumentasjon av piloter på snarfilm.wikispaces.com (Geir). Se http://snarfilm.wikispaces.com/Piloter-gjennomforing
  3. Blogg og sosiale medier. Kommende blogginnlegg (Svend Andreas)
  4. Snarfilm-håndboka (Line)
  5. Opphavsrett-problematikk (Lars)
  6. Definisjon av snarfilm (Line)
  7. Eventuelt