Tid: 9. november 2011, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Tilstede: Svend Andreas, Line,Vegard, Tor, Calle, Atle, Magnus, Hugo, Geir, Robin, Anette
Fravær: Bent, Lars


Saker
Spørsmål om læring og flere indikatorer på om dette bidrar til faglig utvikling og læring. Faser i læringsprosessen, har spørsmål for oppfølging, vekke nysjerrighet, osv.
i hvilken grad bidrar det til nysgjerrighet, refleksjon
Like spørsmål til studenter og lærere.
"Semiotiske lag i videoene": I hvilken grad er det bildet / lyden / dialekt / humor osv som har virkning.
Skal faglærer velge ut en spesifikk video som evalueres av studentene?

Vi må også samle erfaringer mht ulike verktøy, f.eks tegnebrett

Aktiviteten med snarfilmene i pilotgjennomføringene er godt dokument så langt.

 • Blogg og sosiale medier. Kommende blogginnlegg (Svend Andreas)
Kommende blogginnlegg:
Anette: Bruk av brett for å lage matte-presentasjoner
Magnus: Åpenhet og spredning av videoer i nettsamfunnet
Atle: Innlegg om youtube
Geir: Bruk av snarfilm om studentenes selvretting
Vegard: Om rettigheter til bruk av snarfilm
Line: Bruk av screencasts for å gi tilbakemeldinger på studentenes innleveringer
Line: Den gode definisjonen av "snarfilm".

Oppfordring: Bli medlem av følgergruppa for å få automatisk melding om nye blogginnlegg

 • Snarfilm-håndboka (Line)
 • Skal vi slå sammen den tekniske og den pedagogiske delen i én "snarfilm-håndbok", se forslag i wikien??
 • Line hører med NUV om å få legge den ut på tilsvarende nettsted som podcast-håndboka? http://norgesuniversitetet.no/podcastboka/

 • Opphavsrett-problematikk (Lars/Vegard)
Det jobbes med saken!

 • Definisjon av snarfilm (Line): korte videosnutter som har et formål (f.eks pedagogisk funksjon).
Hugo: Snarfilm: Et multimedialt produkt eller en videosnutt som er utviklet ved bruk av enkle digitale verktøy og som har en varighet på mindre enn 10 minutter (og vanligvis med minimal redigering før publisering).
 • Eventuelt
 • Webinar om snarfilm (Svend Andreas) etter jul. Idé fra Geir: Webinar der noen få studenter viser fram filmer de har laget og forklarer prosessen. Kan da ha noen studenter fra BI, noen fra HiST, noen fra HiNT.
 • Snarfilmfestival? knyttes muligens mot samling 4 på IKT for lærere, HiNT.

Neste skypemøte: Torsdag 8. desember, 13:00-14:00


Resultater spørreundersøkelse HIS 3410 Bedriften (Antall svarpersoner: 582):

1. Flervalgsspørsmål
Kjønn:
 • Kvinne50,7%
 • Mann48,8%
 • Ikke besvart0,5%

2. Flervalgsspørsmål
Jeg har sett:
 • Alle filmene, flere ganger- 19,4%
 • Alle, en gang- 38,1%
 • De fleste- 21,6%
 • Noen- 19,1%
 • Uaktuelt å bruke tid på- 1,7%

3.Flervalgsspørsmål
Motiverer filmene til grundigere lesing av pensumartikkelen?
 • Ja, det gir forståelse og motivasjon - 63,1%
 • Jo, men i liten grad, fint som repetisjon - 33%
 • Nei, men en god erstatning for pensum - 4%

4. Åpent spørsmål
Kan du beskrive med egne ord hvordan du mener at disse filmene har vært nyttige?