Møteplan (foreløpig)

Sted: Jektvolden
Tid: tirsdag 7. juni til onsdag 8. juni

Forberedelser

Til høsten er det piloter. Derfor vil jeg at dere som skal ha piloter planlegger i detalj hvordan minst en slik video skal se ut og hvordan den er tenkes brukt i en konkret læringsaktivitet. Lag videoen på forhånd og ta med til Jektvolden, eller lag den på Jektvolden. Nå sier jeg planlegg i detalj. Det kan stå i motsetningsforhold til begrepet snarvideo. Men tanken er jo at vi etter hverty skal komme dit, nemlig at vi både teknisk og idé-messig kommer dithen at slik videoer slenger vi opp i en fart.
Oppsummert forberedelser
  • Idé og plan til video. Lage på forhånd eller på Jektvolden
  • Lese søknaden på nytt
  • Sette seg inn i evalueringsrammeverket til Line.


Tirsdag 7. juni:

1200-1300: Lunsj
1300-1315: Velkommen, innledning, plan for de to dagene
1315-1430: Video i læringsaktiviteter. Teori, pedagogikk, erfaringer. Pedagogisk kategorisering av videoer. Line og Bent innleder etterfulgt av diskusjon
1430-1500: Intro til praktisk jobbing med videoer. Anette viser plan for matematikk pluss eksempel på video.
1500-1530: Pause

Parallelle sesjoner:
1530-1730: Praktisk jobbing med videoer til pilotene. Vi tar med oss idéer, videoopptaker, redigeringsmuligheter etc
1530-1730: Teknisk, dvs produksjonslinjen fra idé til publisert video. Hvordan og hvor? Vurder både publiseringsløsning for videoene som lages i pilotene og for permanent løsning etter prosjektet er ferdig. Vis oss alterntivene og vi velger i plenum hva vi går for (lars, atle, vegard)

1730-1830: Plenum: Vi ser på noen av videoene og diskuterer disse

Onsdag 8. juni:

0830-0900: Teknisk: Blogginnlegg fra Atle, Lars og Svend Andreas pluss fra teknisk gruppe i går. Hva kom dere fram til?
0900-1000: Evalueringsrammeverket, Line (jfr mail fra Line onsdag)
1000-1020: Pause
1020-1100: Krav til pilotene
1100-1130: Evaluering av pilotene. Liker studentene videoene, blir de mer motivert, lærer de mer etc.
1130-1200: Status for prosjektet. Hva er gjort av vårens oppgaver (i følge søknaden)? Frist for ferdigstilling av disse settes til 1.sept 2011. Oppgaver for høsten 2011.
1200-1300: Lunsj og avslutning