1. Forberedelse. Se nærprodusert prosjektvelkomst: http://bit.ly/k3U7Tv (Kjør fullskjerm for å lese tekst)
2. Presentasjon av "Samstemt undervisning" av Anne B. Swanberg (Vi setter rammene for prosjektet)
3. Kort gjennomgang av viktige punkter i prosjektsøknaden (Læringsutbytter)
4. Piloter - Noen eksempler
5. Videre arbeid