Skypemøte
Til stede:
Fravær:


Saker:
0) referat forrige møte
1) Status
2) Innhold workshop-en på Jektvolden
3) Annet