Tid: 6. april 2011
Sted: Skype

Saker:
1) Status piloter og videre arbeid fram mot Jektvold-møtet
2) Prosjektet i sosiale medier. Neste innlegg på bloggen
3) Lokale møter og wiki-en
4) Økonomi, reiseregninger etc
5) Eventuelt