Tid: onsdag 30.4. kl 1300-1400
Sted: Midtrommet 3.etasje, SAH på Skype

Sak:
1) Diskutere og igangsette våre oppgaver

Atle:
ny server for atletube + arbeide videre med funksjoner
Håndbok, produksjonslinje i samarbeid med BI

Liste over oppgaver
- Installasjon av media.aitel.hist.no på dedikert bladtjener
- Se på integrasjon mot YouTube og iTunesU
- Embed kode på hver side
- Editering av metadata for mine videoer, opplasting av ny versjon
- Generere oppstartsbilde ved opplastingen
- Omkoding med ffmpeg på tjeneren, Se på opplasting av andre filformater (mov, avi, wmv)
- Ny AJAX-basert opplasting av videoer
- Opplasting av video > 1GB via Samba-share
- Kunne lage videoserier
- Kunne aktivere og deaktivere video fra visning
- Stikkordsky
- Brukerprofiler
- RSS på for forside og serier
- Mobilutgave
- Håndtere andr mediatyper (mp3, pdf)
- Bug: mellomrom i filnavn støttes ikke ved opplastingen


Svend Andreas:
Håndbok, produksjonslinje i samarbeid med BI. Ta initiativ til snarlig møte med BI
Sosiale medier: Sette opp en plan.

Anette:
Starte planlegging av pilot i matematikk. Skriver litt om sine tanker rundt videobruk i matematikkfaget sitt

Geir:
Planlegge pilot i Praktisk Linux