Skypemøte mandag 21. mars 2011, kl 1300-1400
Til stede:
Fraværende: Atle, Line (sykt barn), Bent (på vei til Svalbardkonferansen)

Saker:
1) Forskning, formidling, seminarer etc
Tenk gjennom før møtet hvor du kan bidra i denne sammenhengen og med hva. Jeg ser for meg følgende:
- 1-2 vitenskapelige papers
- Presentasjoner om Norgesuniversitets- og Nettverksuniversitetsseminarer (ett eller flere temaer, resulater fra piloter etc)
- Artikler i relevante norske tidsskrift (Synkron, ....)
- Workshops
- .... annet

Hva og hvordan må vi planlegge for å gjøre forskning/undersøkelser?
- Jo vi må vite hva vi vil undersøke? Hva er problemstillingen? Må vi spørre studentene i forkant og deretter sammenligne resultater?

2) Institusjonene registrerer sine planer om ovenstående på angitt sted på Wikien, dvs Robin, Lars og Geir skriver inn dette

3) Nytt Skype-møte om et par uker om pilotene:
Bestemme dato
Nå starter planleggingen av pilotene. Til dette møtet må du ha tenkt gjennom en skisse til hvordan du tenker å bruke film i pilotfaget ditt. Videre må vi vite hvilke forsknings- og undersøkelsesaktiviteter du legger opp til i piloten.