Denne wikien er det offisielle nettstedet for prosjektet "Nærproduksjon av video". Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet. Partnere er Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Handelshøyskolen BI. Prosjektet ledes av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hensikten med prosjektet er å sette lærerne i stand til å lage sine egne pedagogiske videosekvenser ved hjelp av enkelt håndholdt videoutstyr som f.eks mobiltelefoner eller små kompaktkameraer. Men ikke bare gjøre opptak og produsere filmer, men også at de skal ha en pedgogisk hensikt og brukes i en pedagogisk sammenheng.

Prosjektet startet i februar 2011.

Wikien administreres av Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Gå direkte til