Høsten 2011 gjennomfører prosjektet en rekke piloter der det lages mange snarfilmer. Nedenfor finner du de aktuelle pilotene med lenker til og omtale av snarfilmene.