Piloter våren 2012

Vi kjører piloter igjen våren 2012. Nå er vi blitt mer vant med mediet og har gjort en del erfaringer fra forrige pilot høsten 2011. Disse erfaringene skal vi nå bygge videre på.
Videre skal vi også denne gangen være mye mer bevisst på hvilken funksjon snarfilmen skal ha i det pedagogiske opplegget. Vi skal være bevisst hvilken fase av en læringsaktivitet filmen skal brukes i, dvs om den skal brukes i
  • forberedelsesfasen
  • læringsaktivitetene
  • etterarbeidsfasen
  • vurderingsfasen

I håndboka finner du mer om disse fasene og hvordan læringsaktivitetene kan inneholde mange forskjellige typer filmer.

Nedenfor finner du pilotene: