Her er en beskrivelse av hvordan et levende nettsted for snarfilm bør være, og plan for å lage det. Ansvarlig: Svend Andreas og Atle.

Hovedmål

Det er nødvendig med et nettsted hvor vi kan spre resultater og kunnskaper fra Snarfilm-prosjektet. YouTube har som hovedmål å tilby brukere å laste opp og dele ferdige videoer. Vi skal IKKE lage et nytt YouTube. Vi skal derimot lage et nettsted hvor en kan lære om snarfilm og videoproduksjon. I stedet for å lage et statisk enveis-nettsted, ønsker vi å legge opp til et levende nettsted for erfaringsutveksling og deling av både teknikker, videoeksempler og andre ting. Nettstedet skal også bli et foretrukket sted for fremtidige NUV-prosjekter som involverer video, å bruke.

Målgruppe

Målgruppen for nettstedet er alle som er interessert i å lage snarfilm, både lærere, studenter og andre. Kompetansen vil variere fra ingenting til veldig god. Nettstedet skal omfavne brukere på alle ferdighetsnivåer. Vi konsentrerer oss om norske brukere.

Hvordan lykkes med et nettsted?

Det å lage et slikt nettsted består av flere steg:
 1. Lage en liste av funksjonalitet som nettstedet bør ha
 2. Lage selve nettstedet som realiserer funksjonaliteten
 3. Bygge opp en struktur på nettstedet
 4. Legge inn innhold fra prosjektet
 5. Spre nettstedet til andre og stimulere til bruk av det

Stegene utdypes nedenfor.

1. Liste av funksjonalitet som nettstedet bør ha

Her er en liste med forslag til funksjonalitet vi ønsker oss. Det er viktig å ikke gape over for mye. Føl fri til å utvide listen:
 • Statisk informasjon som vi legger inn (engangsoperasjon):
  • informasjon om snarfilm-prosjektet og hva snarfilm er
  • resultater fra prosjektet
  • håndbok med teknikker for å lage snarfilm
  • lenker til relevante ressurser fra podcast-prosjektet
  • eksempler på ulike typer videoer (klipp og lim fra snarfilm-wikien)
  • video-veiledere i how-to-stil, for eksempel "hvordan lage snarfilm med iPhone"
  • videoer som er utviklet i snarfilm-prosjektet (embed-kode eller pekere)
  • erfaringer utviklet i snarfilm-prosjektet
 • Diskusjonsforum (arena for spørsmål og svar og diskusjoner)
 • Mulighet for å bidra med brukernes erfaringer
 • Opprette sub-grupper for fagområder (ala gruppene som delogbruk.no bruker)
 • Brukerhåndtering
 • Varslingsmuligheter der en kan følge med effektivt på ny/endret informasjon
 • Nettstedet skal være lett å oppdatere både med nytt innhold, endring av innhold, sensur av upassende ting og ny funksjonalitet
 • Mulighet for å måle trafikk med Google Analytics
 • Søkefunksjon

I tillegg bør nettstedet være visuelt tiltalende og ha lav brukerterskel. Se også punkt 3.

2. Realisering av et nettsted

Her kan en velge enten å lage en side fra bunnen av (tidkrevende men fleksibelt) eller å ta utgangspunkt i eksisterende CMS-løsninger (Drupal, Google Sites, EZ publish og liknende) og Web 2.0-verktøy for nettsamfunn (Ning, Elgg og liknende).

Det viktige er å kartlegge hvilken funksjonalitet som støttes av ulike ferdig-løsninger, og så velge løsning basert på samsvar mellom vår ønskede funksjonalitet (fra punkt 1).

Atle lager en gjennomgang av eksisterende verktøy og skriver en kort oppsummering her:
(fjern eller legg til som det måtte passe)
 • Drupal:
 • Google Sites:
 • EasyCMS, EZ eller andre CMS-systemer:
 • Ning:
 • Elgg:
 • Moodle:
 • ... evt. andre

3. Struktur på nettstedet

Det er viktig at nettstedet er brukervennlig og oversiktlig. Det er også viktig med interne lenker mellom ressurser som naturlig hører sammen. Strukturen kan ikke beskrives nærmere før plattform for nettstedet er valgt.

4. Legge inn innhold

Det går an å lenke til ting fra Snarfilm-wikien, men det beste vil være å gjøre en klipp-og-lim-jobb hvor alt vi har produsert i prosjektet, struktureres og legges inn på nettstedet.

5. Spre kjennskap til nettstedet og få brukere til å delta

For å lykkes med å få andre til å bruke nettstedet i ettertid, er følgende viktig:
 • godt innhold og god funksjonalitet slik at nettstedet fremstår som interessant for målgruppen
 • spre informasjon på blogger: snarfilm-bloggen, gjemmesiden, itfag-bloggen
 • spre informasjon i andre sosiale medier, typisk Twitter
 • ikke legge ut alt på en gang, men spre utleggingen noe, slik at en kan spre nyhet om nytt innhold i sosiale medier
 • ha en hovedansvarlig for nettstedet som kan følge med og løse opp i mangler snarlig
 • henvise til nettstedet i sammenhenger der det er naturlig, for eksempel konferanser, relevant lærestoff i for eksempel IKT-i-læring-fag, og øvrig FoU-arbeid