Utdrag fra kursbeskrivelsen
"Kurset Bedriften skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil bedriftens mangesidighet bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng."

Dette er et av de største distribuerte kursene som gjennomføres på førsteåret. Kursbeskrivelsen beskriver kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål som alle studentenene ved de ulike skolene skal måles etter. Det er vesentlig at alle gjennomføringene holder samme kvalitet på undervisningen og at studentene deltar i læringsaktiviteter i samordnede sekvenser. På denne måten kan den Nasjonalt kursansvarlige styre vesentlige deler av undervisningleveransen.

Gjennom nærproduksjo av video har vi tenkt å gi de kursasvarlige og de lokale lærere en arena for delig av læringsressurser som de kan bruke i kursgjennomføringen.

Dette skal produseres i piloten (planlagte og produserte per april 2011):

Videoer:
- Intervju med kursansvarlig. Kursets egenart og mål.
- Kursansvarlig forklarer. Sentrale emner og problemstillinger.
- Tidligere studenter forteller sin historie/erfaringer med kurset.
- Lærer i kurset. Korte forklaringssekvenser til bruk i læringsaktiviteter (sekvensiering)