Her er eksempel på avtaleutkast for faglige på Handelshøyskolen BI.