Tid: 13. september 2012, kl 1300-1400
Sted: Skype (jeg ringer opp dere)
Følgende har sagt de kan delta: Hugo, Atle, Svend Andreas, Robin, Bent, Anette, Geir
De øvrige: Line har sagt fra at hun er opptatt i annet møte,

Referat på: ref-2012-06-06 (og på etherpad: http://etherpad.hist.no/snarfilm-2012-09-13)

Saker:
1) Statusoppdatering for
  • snarfilm.no (svend andreas og atle)
  • snarfilmhåndboka (Line)
  • arbeidet med rettighetsproblematikken og jus (lars og bent)

2) Rapportering piloter

3) Formidling (ting som er gjort og ting som kommer)
  • artikler/papers
  • webinar
  • snarfilmfestival på Adobe Connect
  • lokale seminarer
  • Norgesuniversitet-konferansen i Tromsø

4) Annet