Deltakere: Hugo, Vegard, bent , Robin , Line, Atle, Lars, Svend Andreas, Magnus,


Saker:
0) Referat forrige møte
Flere av punktene blir overført for oppfølging på dagens møte.Skal lage en struktur for hvilke typer videoer som er laget så langt i prosjektet.

1) Hovedtema for dagens møte: Snarfilmer og bevisste pedagogiske valg i pilotene våren 2012:
HiST: Svend Andreas - Videoer med mer intervju og pedagogisk tilrettelegging.
HiST: Atle - Video som introduserer en øvingsoppgave for problembasert læring
HiST: Geir - Nye og bedre filmer på tema som ble for dårlig i forrige gjennomføring.

BI: Magnus - Videoene fra høsten 2011 videreføres til våren 2012. Her lager studentene presentasjonsvideoer av ulike sosiale medier, og fokus er på hvordan bedrifter kan bruke disse mediene i markedsføringsarbeid. Brukes både som pensum og som diskusjonunderlag.
BI: Tor: Skal videreføre dokketeateropplegget sitt + intervju av studenter
BI: Kvalnes lager filmer om etiske dilemma i næringslivet, og BI starter et eget pedkurs for lærere hvor bruk av video skal inngå.

HiNT: Robin & Line - Kreativ leik med IKT i barnehager
Ville filme deltakerne, men de nekta --> Spør hvorfor de er skeptiske til dette? Hva er årsaken? Tar det opp på neste samling
 • Forarbeid
 • Vil lage lesestøtte (videobasert) til en oppgave som skal besvares via flervalgstest etterpå
 • Vil gjennomføre intervju med Nina Bølgan - tema ikke bestemt
 • Motivere til neste samling med en kort visning av den programvare som skal prøves ut og hvordan resultatene skal bli…- sammen med Line
 • Læringsaktivitetene
 • Tenker at de skal få lage en historiefortelling omkring et tema i barnehagen. Har det ikke helt klart for meg ennå hvordan det konkret skal bli
 • Kommer trolig flere how-to videoer
 • Etterarbeid
 • Oppsummering etter samling 3 og 4
 • Vurdering
 • Prøves ut for oppgaver med innleveringsfrist 6. februar

+ Introfilm av Line
Studentene skal jobbe med mobilkamera.

HiNT: Line & Hugo - IKT for lærere: Studentene har laget egne studentvideoer om videofilming.
Lesestøtte til litteratur.Opptak fra smartboard/interaktiv tavle = demo.
Instruksjonsvideoer for ulike verktøy.
Eksamenesinnlevering med videopresentasjon i ITL120 - skal leveres på Youtube.
Videoer i flipped classroom og i andre studentprosjekter.
Evaluering av snarfilm2) Andre saker:
Hugo sjekker om vi kan få 1,5 time til temaet

 • Flipped classroom. Konseptet passer godt for snarfilmkonseptet.
HiNT har 2 studentprosjekter om temaet.

 • Kort status håndboka. Line har laget mye av innholdet (ikke alt!), må legges ut på wikien!

 • Bloggen. Muligheter:
 • Samredigeringsverktøy for video (Bent?)
 • Hvordan skal pilotene lages strukturert mht ulike kategorier (Line / Geir)
 • Tips om programvare (Line)
 • Blogginnlegg om pilotene og snarfilmer!
 • Workshopen på Hell (8. mars) vil angå alle som skal gjennomføre piloter i vårsemesteret!
 • Evaluering av snarfilm - 119 ulike snarfilmer/videoer ble evaluert på siste samling i IKT for lærere. Her har vi et godt datagrunnlag for forskningspublisering.

3) Eventuelt
Aktuelle produkter: Wevideo som redigeringsverktøy (Bents intervju( Bent skriver blogginnlegg om dette i Snarfilmbloggen)

Chat-historikk:
[13:26:33] Magnus: Jeg gjorde piloter 2011
[13:26:34] Magnus: høsten
[13:26:39] Magnus: og gjør de samme i våren 2012
[13:26:51] Magnus: Studenter lager video
[13:26:57] Magnus: (knallbra seff)
[13:27:03] Geir Maribu: ok. Vi går til HiNT
[13:40:00] Bent Kure: video med Tor: http://mediaportal.bi.no/v2.0/Product/Default/71ea2b5256be4448abae724790f4a2d4
[13:40:34] Vegard Skipnes: og bent... :)
[13:41:44] Magnus: Er her fortsatt, men ingen hører meg :(
[13:42:16] Bent Kure: Sam-redigering i Skyen: http://blogg.uio.no/usit/dml/speiderblogg/content/samarbeid-om-videoredigering-i-skyen
[13:46:32] Lars Holand: mediaportal.bi.no
[13:46:40] Magnus: jepp!
[13:47:42] Robin Munkvold: Jeg må gå om få minutter. Har nytt møte kl. 14:00 og må gå et stykke først... ;)
[13:50:55] Lars Holand: Eksmpel på dilemmavideo, innledning til studentdiskusjon: http://mediaplayer.paragallo.no/Player/Play/f46ee1df531f4fafa46832e59296a52c?type=product
[14:02:38] Bent Kure: Dansk nettsted med flere hundre miniforlesninger: http://frividen.dk/default.aspx?catid=225a5ad7-2284-4ad8-b995-9a0a1aead46c
[14:04:03] Lars Holand: Kaltura, premiere elements
[14:04:56] Magnus: joda!
[14:04:57] Magnus: jeg hører
[14:06:53] linekolas: Lars: hva er kaltura?
[14:07:16] Lars Holand: kaltura.com
[14:07:36] Lars Holand: sosial videoredigering
[14:07:44] linekolas: OK, skal sjekke det
[14:07:50] linekolas: Takk for tips