Referat fra skypemøte 08.12.11

Saker:
Deltakere: Geir, Line, Bent, Lars, Anette, Vegard, Robin, Tor

1) Pilotene våren 2012
Forarbeid: De som har laget video i høst bør prøve å plassere dem inn i Snarfilmhåndboka i vår wiki slik at vi får en oversikt over hva vi har produsert i år.
For pilotene våren 2012 bør vi i vårsemesteret forsøke å lage videoer på områder som ikke er utprøvd fra før. Påmelding?
Geir skal lage en struktur for pilotdokumentasjon for vårsemesteret 2012.
Bør fylle ut de ulike fasene / prøve ut ulike snarfilmer


2) Opphavsrett, rett til å bruke, personvern etc: Hva gjør vi videre med grunnlag i notat fra Lars, kommentarer fra Bent og den aktuelle saken med Tor.
Bent mener at et slikt dokument må være mer pedagogisk - enklere, slik at ikke lærerne blir skremt.
Alternativt kan vi rette spørsmålene om opphavsrett til DelRett, og at vi får en enhetlig sted for opphavsrettslig diskusjon.

Problemområder:
- Studentarbeider og tillatelse til spredning.
Vi tar en eget temamøte på skype om opphavsrett etter jul!

3) Håndboka
- Wikispaces eller nettsted under nuv.no? Gi tilbakemelding til Myklebust.
Line kontakter Myklebust - vi ønsker flere håndbøker på nuv.no

4) Evalueringene: Status høst 2011 og planleggingen for våren 2012
Alle lager et felleskjema og alle kan lage mer spesifikke skjema for studentevalueringer ved behov.

5) Eventuelt: Bloggen vår
Utfordringer: Line - forsøker med et blogginnlegg om selve begrepet "snarfilm"
Geir setter opp en møteplan for våren på Doodle.