Saker:
0) Skriving av referat
1) Arbeidsoppgaver for våren 2011 (se forslag her)
2) Økonomi: Overføring av midler, eget budsjett for institusjonene, egenandel.
3) Eventuelt