Velkommen til første møte i prosjektgruppa for NUV-prosjektet "Nærproduksjon av video".
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Tid: Onsdag 2. mars 2011, kl 1000-1600

Forberedelser til møtet:
- Les grundig gjennom søknaden. Alle må vite hva vi er med på
- Les podcast-håndboka
- .... og til slutt kikk litt på nettstedet til prosjektet "Læring rett i lomma" (avsluttet prosjekt)
Lenker til alle disse ressursene finner du under menyinnslaget Ressurser på dette nettstedet.

Referatet lager vi på http://etherpad.hist.no/snarfilm-2011-02-02

Møteplan:
1000-1030: Velkommen, kort intro fra prosjektleder, presentasjonsrunde
1030-1200: Hva prosjektet handler om. Vi går rett inn i kjernen av prosjektet og kjører to grupper med idédugnader (se mer info nedenfor)
1200-1230: Hva prosjektet handler om. Plenumsdiskusjon
1230-1300: Partnernes erfaring med video i læringen
1300-1400: Lunsj
1400-1430: Vårt prosjekt starter der prosjektet "læring rett i lomma" sluttet. Bent Kure er med oss og kan gi nyttige innspill.
1430-1530: Prosjektadministrativt: datoer for kommende partnermøter, Skype-møter, Arbeidsformer, fordeling av arbeid mellom partnere, hver partners prosjektplan med milepæler etc, planlegge piloter, oppfølging. Hva må vi ha på plass før høstsemesteret
1530-1600: Økonomi, forskning/papers/konferanseinnlegg etc

Det vi ikke rekker i løpet av dagen tar vi på et snarlig Skype-møte.

Idédugnader: Det er viktig at vi med en gang vet hva prosjektet dreier seg om. Derfor startet vi med to gruppearbeider. I disse gruppene skal vi velge ut to fag der vi skal planlegge læringsaktiviteter der videoer er brukt som en sentral del. Velg tema innenfor faget og tenk pedagogisk bruk av video. Videoene skal ikke være et supplement lenger, et ekstratilbud, men en integrert del av læringsaktiviteten. Hensikten med gruppearbeidet er å bringe deg kjapt inn i prosjektets idé.
I tillegg kommer så alle de omkringliggende tingene: Hvordan lage, redigere og publisere filmer på enkel måte, rettighetsproblematikk m.m